>

 

Otwory Wentylacyjne

Przerywacze płomienia mające na celu zapobieganie przenoszeniu wyfuknięcia wyposażony w jeden połączeń rur z jednej strony elementu płomieni. Są statyczne płomieni mierzalne typu co charcterised należy przez to luki gaszące elementu płomieni może być technicznie wyciągnąć, mierzone i kontrolowane.Zintegrowany czujnik temperatury zintegrowany producent stosuje się do wskazania stabilizowanej płomienia do ochronnika płomienia.

Model 935 Model 935

Nadciśnienia Zaworów

Model 935-E Model 935E

Nadciśnienia Zaworów

Model 936-E Model 936E

Podciśnienie Zaworu

Model 937-E Model 937E

Nadciśnienia i Podciśnienia Zawory

Model 937-P Model 937P

EndofLine Deflagracja i Endurance Nagrywanie Płomieni

Model 942-E Model 942E

Awaryjny Zawór Odpowietrzający

Model 943 Model 943

Podciśnienie Zaworu

Model 944 Model 944

Ciśnienie Próżniowe Vent