>

 

Końcowe przerywacze deflagracyjne

Przerywacze płomienia mające na celu zapobieganie przenoszeniu wyfuknięcia wyposażony w jeden połączeń rur z jednej strony elementu płomieni. Są statyczne płomieni mierzalne typu co charcterised należy przez to luki gaszące elementu płomieni może być technicznie wyciągnąć, mierzone i kontrolowane.Zintegrowany czujnik temperatury zintegrowany producent stosuje się do wskazania stabilizowanej płomienia do ochronnika płomienia.

Model 934-B-E Model 934BE

Koniec linii płomieni

Model 934-B-T Model 934BT

Koniec linii płomieni

Model 934-B-E Model 934BPE

Koniec linii płomieni

Model 934-B-E Model 934BPT

Koniec linii płomieni